بای ایران بازار خودرو ماشین سرگرمی

بای: ایران بازار خودرو ماشین سرگرمی محصولات سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۲۴۵ واحد اخطاریه آلودگی هوا دریافت کرده‌اند ، بررسی معاینه فنی خودروهای دیزلی در سطح شهر تهران

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۵ واحد صنعتی، خدماتی و درمانی به علت آلودگی هوا اخطاریه دریافت کر

۲۴۵ واحد اخطاریه آلودگی هوا دریافت کرده‌اند ، بررسی معاینه فنی خودروهای دیزلی در سطح شهر تهران

بررسی معاینه فنی خودروهای دیزلی در سطح شهر تهران/ ۲۴۵ واحد اخطاریه آلودگی هوا دریافت کرده اند

عبارات مهم : اداره

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۵ واحد صنعتی، خدماتی و درمانی به علت آلودگی هوا اخطاریه دریافت کرده اند،گفت: معاینه فنی خودروهای دیزلی که در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تردد می کنند، به صورت تصادفی بررسی می شود.

محمدحسین بازگیر در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۸۱۰ واحد صنعتی، خدماتی و درمانی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پایش شده است هست، اظهار کرد: در همین بازه زمانی ۹۳۹ اخطاریه صادر شده است است و حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ واحد اخطاریه دریافت کرده اند.

۲۴۵ واحد اخطاریه آلودگی هوا دریافت کرده‌اند ، بررسی معاینه فنی خودروهای دیزلی در سطح شهر تهران

وی با بیان اینکه جهت بعضی واحدها دو یا چند اخطاریه صادر شده است هست، تصریح کرد: ۶۴۳ اخطاریه به علت آلودگی آب و ۲۴۵ اخطاریه به علت آلودگی هوا صادر شده است است.

بازگیر ادامه داد: ۵۱۵ اخطاریه زیست محیطی به علت اشکال در مدیریت پسماند بعضی واحدها ،۳۹۱ اخطاریه به علت رعایت نکردن سرانه فضای سبز در بعضی واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی و ۴۱۷ اخطاریه به علت رعایت نکردن ضوابط استقرار واحدها صادر شده است است.

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۵ واحد صنعتی، خدماتی و درمانی به علت آلودگی هوا اخطاریه دریافت کر

رئیس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه بعضی واحدها چندین مسئله زیست محیطی داشته اند و همه آن مسئله ها طی یک اخطاریه به آنها تذکر داده شد، گفت: ۲۲۷ واحد خدماتی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آلودگی آب دارند؛ به این معنا که تعدادی از آن ها تصفیه منزل فاضلاب ندارند و سیستم تصفیه منزل فاضلاب بعضی دیگر از واحدها هنگام مراجعه ماموران محیط زیست خاموش بود. در بعضی دیگر از واحدها پارامترهای آلایندگی آب بالاتر از حد استاندارد است که جهت تمامی آنها اخطاریه صادر شد.

بازگیر افزود: ۱۳۱ واحد درمانی و ۲۶۹ مورد از صنایع در زمینه آلودگی آب مشکلاتی داشتند.

رئیس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه اظهار کرد: از ۲۴۵ اخطاریه صادر شده است جهت آلودگی هوا ۱۹۱ مورد متعلق به صنایع و ۴۸ مورد جهت واحدهای خدماتی و شش مورد دیگر نیز جهت درمانگاه ها و بیمارستان ها بود.

۲۴۵ واحد اخطاریه آلودگی هوا دریافت کرده‌اند ، بررسی معاینه فنی خودروهای دیزلی در سطح شهر تهران

بازگیر با بیان اینکه ۱۱۷ واحد درمانی مسئله مدیریت پسماند دارند، گفت: تعداد واحدهای خدماتی در این زمینه نیز ۱۴۸ و واحدهای صنعتی ۲۵۰ مورد است.

وی با اشاره به اینکه ۲۲۳ واحد صنعتی، ۱۲۶ واحد خدماتی و ۴۲ واحد درمانی نیز به علت رعایت نکردن سرانه فضای سبز اخطاریه دریافت کرده اند،اظهارکرد: بعضی واحدهای صنعتی ضوابط استقرار را رعایت نکرده اند که تمامی این واحدها تذکر گرفته اند همچنین ۷۸ واحد مشمول پایش آنلاین هستند که باید تجهیزات پایش آنلاین را راه اندازی کنند.

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۵ واحد صنعتی، خدماتی و درمانی به علت آلودگی هوا اخطاریه دریافت کر

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: ۲۷۴ واحد خوداظهاری خود را تحویل اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نداده اند. واحدهای سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف هستند هر سه ماه یکبار خوداظهاری کنند و این گزارش را تحویل اداره محیط زیست بدهند.

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه بعد از صدور اخطاریه جهت واحدهای آلاینده به آن ها وقت برطرف آلایندگی داده می شود، گفت: واحدهای آلاینده باید در مهلت تعیین شده است برنامه وقت بندی برطرف آلایندگی خود را تحویل دهند و کار اجرایی را شروع کنند در غیر این صورت اخطاریه دوم جهت آن ها صادر می شود و چنانچه به اخطاریه دوم نیز بی توجهی کنند و یا پیشرفتی مطابق برنامه تعیین شده است خود نداشته باشند، پرونده قضایی جهت آن ها تشکیل و به مراجع قضایی فرستاده می شود.

۲۴۵ واحد اخطاریه آلودگی هوا دریافت کرده‌اند ، بررسی معاینه فنی خودروهای دیزلی در سطح شهر تهران

بازگیر در ادامه تصریح کرد: در چند هفته اخیر ۲۰ مورد از عوامل آلودگی هوا به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در آخر راجع به پایش منابع متحرک در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: گشت هایی در سطح شهر و معابر عمومی به وسیله ماموران محیط زیست در حال اجرا است که به طور تصادفی شماره پلاک و ساعت تردد خودروهای دیزلی یادداشت و اوضاع معاینه فنی آن ها چک می شود، چنانچه ماشین مشکلی در این باره داشته باشند به نیروی انتظامی مورد اعلام و پیگیری می شود تا با متخلفان آلودگی هوا برخورد شود.

واژه های کلیدی: اداره | ایران | آلودگی | اخطاریه | آلودگی هوا | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz