بای ایران بازار خودرو ماشین سرگرمی

بای: ایران بازار خودرو ماشین سرگرمی محصولات سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ایرانی‌ها هنگامی که ترساندن می‌کنند تهدیدشان را عملی می‌کنند / رئیس پیشین موساد

رئیس پیشین شرکت جاسوسی رژیم صهیونیستی گفت: باید تهدیدات کشور عزیزمان ایران را جدی گرفت ایرانی‌ها زمانیکه ترساندن می‌کنند، تهدیدشان را عملی می‌کنند.

ایرانی‌ها هنگامی که ترساندن می‌کنند تهدیدشان را عملی می‌کنند / رئیس پیشین موساد

رئیس پیشین موساد: ایرانی ها هنگامی که ترساندن می کنند تهدیدشان را عملی می کنند

عبارات مهم : ایران

رئیس پیشین شرکت جاسوسی رژیم صهیونیستی گفت: باید تهدیدات کشور عزیزمان ایران را جدی گرفت ایرانی ها زمانیکه ترساندن می کنند، تهدیدشان را عملی می کنند.

به گزارش گروه تحریریه سایت به نقل از جروزالم پست، مدیر پیشین شرکت جاسوسی موساد اسرائیل خواستار جدی گرفتن تهدیدات کشور عزیزمان ایران شد.

ایرانی‌ها هنگامی که ترساندن می‌کنند تهدیدشان را عملی می‌کنند / رئیس پیشین موساد

دانی یاتوم یک روز بعد از حمله هوایی آمریکا و دو متحد اروپایی اش به سوریه، هشدار داد اسرائیل باید خود را جهت رویارویی احتمالی با کشور عزیزمان ایران آماده کند.

وی تاکید کرد: «ما در مسیر تقابل با کشور عزیزمان ایران قرار گرفته ایم. امیدوارم این مسئله هرگز به رویارویی مستقیم ما منتهی نشود. آنها ما را به حمله به اهداف و نیروهایشان متهم کرده اند.»

رئیس پیشین شرکت جاسوسی رژیم صهیونیستی گفت: باید تهدیدات کشور عزیزمان ایران را جدی گرفت ایرانی‌ها زمانیکه ترساندن می‌کنند، تهدیدشان را عملی می‌کنند.

رئیس پیشین موساد ادامه داد: به نظرم باید تهدیدات آنها را کاملا جدی بگیریم. تجربه های قبلی و شناختی که از ایرانی ها دارم به من می گویند زمانیکه آنها ترساندن می کنند، تهدیدشان را عملی می کنند.

دانی یاتوم همچنین از حمله هوایی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه به عنوان اقدام نمادینی یاد کرد که هیچ اهمیت استراتژیکی نداشت. به گفته او، این حمله مانند “قطره ای در اقیانوس” بود.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | تهدیدات | اسرائیل | حمله هوایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz